Pozivaju se svi koji zele da pomognu ovoj prezentaciji da uplate koliko su u mogucnosti na sledeci racun: Komercijalna banka AD  [  205 - 1001526333472 - 49  ]       Unapred zahvalan Kostolac.INFO TIM - Kostolac

 

Gradska Opstina Kostolac - zvanicna prezentacija

      

Dešavanja u Kostolcu


Kostolac.INFO
Oglasite, reklamirajte, podelite informacija sa ostalima ...

[ukoliko imate neku vest koju želite da podelite sa ostalima pošaljite na nas mail webmaster_kostolac[et]yahoo.com]

 

 

 

 

Posetite moju galerijuVESTI

       

Dešavanja u Kostolcu


STOP CO YU
Oglasite, reklamirajte, podelite informacija sa ostalima ...

[ukoliko imate neku vest koju želite da podelite sa ostalima pošaljite na nas mail info@stop.co.yu]

 

  

 

     Gradska opstina Kostolac


 

 

Predsednik skupštine Gradske Opštine Kostolac - Nenad Markovic

Zamenik predsednika skupštine Gradske Opštine Kostolac  - Rajko Bozic

Predsednik Gradske Opštine Kostolac - Ivan Savic

Zamenik predsednika Gradske Opštine Kostolac - Sasa Pavlovic

Načelnik opštinske uprave – Andjelija Milivojevic

Sekretar skupštine Gradske opštine Kostolac – Slađana Petrušić (diplomirani pravnik)

Matičar gradske opštine Kostolac – Suzana Jovanović

 

 

Članovi veća:

 

Vesna Ljubisavljevic

Goran Rajic

Mile Curcic

Dalibor Ilic

Nikola Lazic

 

 

ODSEK ZA POSLOVE KABINETA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE, OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE I DRUŠTVENE DELATNOSTI POSLOVNI SEKRETAR – DAKTILOGRAF - Dragica Vukotić
REFERENT ZA POSLOVE PROTOKOLA, INFORMISANjA I PRIJEMA GRAĐANA - Sanja Dragić
REFERENT ZA POSLOVE PISARNICE - Danijela Martinović
KV RADNIK – VOZAČ - Bojan Stefanović
NK RADNICI ZA POSLOVE U BIFEU - Nina Đorđević, Divna Mušikić

ODSEK ZA PRIVREDU I RAZVOJ, FINANSIJE I JAVNE NABAVKE
VIŠI SARADNIK ZA POSLOVE IZVRŠENjA BUDžETA - Zdenka Radosavljević
VIŠI REFERENT ZA BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANjE I BLAGAJNIČKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE - Mirjana Pajić
SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA POSLOVE PRIVREDE, POPOPRIVREDE, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I LOKALNOG RAZVOJA - Miladin Gutić, Dr Dragoljub Ivanović

ODSEK ZA PRAVNE, SKUPŠTINSKE, KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE,
URBANIZAM I INSPEKCIJSKE POSLOVE I IMOVINSKSO PRAVNE VIŠI SARADNIK ZA POSLOVE PRIPREME I REALIZACIJE SEDNICA SKUPŠTINE, VEĆA I RADNIH TELA SKUPŠTINE, PERSONALNE POSLOVE I IMOINSKO-PRAVNE POSLOVE - Ljiljana Cvejanović
REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE ZA POTREBE SKUPŠTINE, VEĆA I RADNIH TELA SKUPŠTINE - Ivana Mladenović
REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I POSLOVE ZA INFRASTRUKTURU - Tanja Stanisavljević
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - Aleksandra Pućo
SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - Milena Šljivić

 

Zavod za zapošljavanje:

 

Andrea Stojićević

Bojana Perić

 

Telefoni gradske opštine Kostolac:

 

012/241–830 ------------ Sekretarijat Gradske opštine Kostolac
012/241–936 ------------ Sekretarijat Gradske opštine Kostolac
012/241–721 ------------ Uprava Gradske opštine Kostolac
012/240–131 ------------ Uslužni centar Gradske opštine Kostolac
012/241–505 ------------ Matična služba
012/243–383 ------------ Služba Zavoda za zapošljavanje
 

 

E-mail: grad.kostolac@mts.rs

 

 

Telefoni okolnih mesnih zajednica:

 

012/243–111 ---------- MZ Klenovnik
012/248–104 ---------- MZ Selo Kostolac
012/247–201 ---------- MZ Ostrovo
012/249–024 ---------- MZ Petka
 

 

 

Statut Gradske opstine Kostolac

 

Desni klik - SAVE TARGET AS...

Informator o radu Gradske opstine Kostolac

 

Desni klik - SAVE TARGET AS...

Budzet Gradske opstine Kostolac

 

Desni klik - SAVE TARGET AS...

Planska dokumentacija Gradske opstine Kostolac

 

Desni klik - SAVE TARGET AS...

Strateski dokumenti Gradske opstine Kostolac

 

Desni klik - SAVE TARGET AS...

 

(desni klik izabrati Save target - Sacuvaj kao...)

  

 

Brojac poseta

Copyright 2006-2016 © Design by Kostolac.INFO -  hosting  by RapidHoster.NET

Promene na sajtu - sreda, 18. maj 2016