Pst Sjef Lønn

Den øverste ledelsen i politiets sikkerhetstjeneste består av sjefen for pst, assisterende sjef, sju avdelingsdirektører og en kommunikasjonsdirektør. De leder hele psts. I tillegg fikk han 182. 105 kroner i andre. Ifølge statistisk sentralbyrå har en butikksjef (butikkavdelingssjef) en lønn på ca kr 464 000 i gjennomsnitt.

Mandag den 28/10-2019 slippes NAVs rettsskandale ”jordskjelvet” løs. Erna har ledet
det norske folk bak lyset. Regjeringen fikk et brev før jul i 2018, og nok et
brev den 30/8-2019, før valget. Erna og regjeringens «Pr-byrå» holdt justismord
bomben skjult for velgerne! Først i høst kom 140.000 lovbrudd i Oslo bystyre ut, nå
kom denne «tikkende bomben» frem. I dag mister Norge også energi-myndighet til
EU i strid med folkeflertallet. Europas kanskje største justismord er avdekket i NAV
rettsskandalen. Nærmere 100 mennesker er uskyldig dømt/justismord, og minst 2400
saker er dømt feil tilbake til 2012. Nå hevdes det at NAVs rettsskandalen går tilbake
til 1994. Den som er ansvarlig for feiltolkningen av originaldokumentet var på den
tiden ansvarlig arbeidsminister i Stoltenberg regjeringen, statsråd Hanne Bjurstrøm,
som signerte den 1/6-2012. Erna og arbeidsministeren Haugli sa at det er feil kun
tilbake til 2012. Nå viser det seg at det antagelig er systematisk feiltolkning tilbake til
1994 og starten på EØS avtalen. John Christian Elden tok opp feiltolkningen av EØSregelverket i en NAV sak som ble behandlet i Høyesterett i 2017, skriver VG i dag.
Elden ble ikke hørt og fikk beskjed om at det ikke er et tema for retten!
NAV, regjeringen, departement, utallige advokater, dommere, media-redaktører og
makt apparat er satt sjakk matt på et øyeblikk! Hvilke andre «tikkende bomber» ligger
og venter denne høsten?
Nå venter min sterke sak med systematisk «Kafka prosess» mot meg fra ansvarlige
statsministre og kirkeledere tilbake til 1994.
Tor Aksel Bush går av den 31/10-2019, etter 20 år som riksadvokat. Bush fikk den
4/9-2019 den prestisjetunge rettssikkerhetsprisen for 2019. Mottagerne av prisen har
det til felles at de over lengre tid har utmerket seg ved å styrke rettssikkerhet og likhet
for loven innenfor sitt virkeområde. Her er årets prisvinner i en egen klasse leser jeg
fra juryen. De siste ti dagene fikk Bush servert NAV rettssikkerhets skandale. Han
skulle fått beskjed før sier han. Hva slags spill for galleriet er egentlig dette? NAV ble
varslet i 2017 uten å endre praksis. Norge og advokatstanden som rettsstat har
sviktet, og grovt diskriminert de svakeste og mest utsatte i samfunnet vårt. NAV
direktøren tjener nesten 2 millioner i året i lønn, uten noen risiko, og har ennå ikke
gått av! Hendelsesforløpet til de store tragediene har ofte overkjøring, selvgodhet og
hovmod som likhetstrekk. Minner her om Sleipner forliset. Husker du den gang Jens
Stoltenberg, 14 dager før Utøya tragedien sommeren 2011, stod frem i ledende
landsdekkende riksavis og hevdet at Norge nå var «best i terror bekjempelse i
verden».14 dg senere kom hans «månelanding», «tragedien Utøya» og beviste for
en hel verden det motsatte. Deretter «Helge Ingstad» og nå er NATO Jens sjakk matt
i Syria.
Den 1/11, tiltrer ny riksadvokat Jørn Maurud, som øyeblikkelig blir erklært inhabil i
NAV skandalen av justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Han omtaler NAV skandalen
som «en kollektiv svikt» i VG. Men er ikke hele embetet inhabilt? Er ikke alle politiske
partier satt sjakk matt i NAV saken, med ansvar tilbake i tid for alle partier?
Årsaken til at Jørn Maurud er inhabil er at han er samboer med likestilling og
diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm! Hun var arbeidsminister for Arbeiderpartiet i
2012 da EUs trygdeforordningsordning ble en del av norsk lov. NAVs feiltolkning av
dette regelverket har ledet til at den «tikkende bomben» smalt nå. NAV har forsømt
seg grovt. Hvilke andre feil har NAV gjort? Hvilke andre lover, ord, hendelser har de
tolket feil?
Minner om justisminister Tor Mikkel Wara (First House)som måtte gå av våren
2019, p.g.a. hans samboers handlinger, i skrivende stund etterforskes PST
sjefen. Demokratiets innhold og alle viktige regjerings, lov, rett, tro og
maktstrukturer er i disse tider oppe til full eksamen og oppvask. Alt dette har
jeg forutsett de siste årene og formidlet ut siden 90 tallet.
Lytt til min video: youtu.be/lUPJlgCOyn4
Erna blir angrepet på den tyske bokmessen. youtu.be/cT3QiDZKang
Statsminister Erna Solberg må gå av!
• Hva er landssvik?
• Hva er korrupsjon?
• Hvem er de kriminelle?
• Hva er hykleri?
• Statlig maktmisbruk må i søkelyset. Regjeringen klarer ikke lenger å følge med
på alle de forordninger og direktiv som pålegges oss fra EU/EØS. Åpner stort
rom for tolkningsfeil. Stortinget bare oversetter tusenvis EØS direktiv inn i
norsk lovverk og vet ikke hva de gjør! Vi kan ikke fortsette slik. Det norske folk
har sagt nei til EU i to folkeavstemminger. EØS er påtvunget folket og i strid
med folkeflertallets vilje.

Antall svar om lønn var 2915, av 10. 000 medlemmer av lederne. Noen bransjer og stillingskategorier er så små at tallene må tolkes. Fakta om hans sverre sjøvold. August 1957 i færder kommune. I juni 2020 ble. Pst håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet hjemmeside pst. Vil du jobbe i pst? Partiet ønsker en mer solid søkerliste. Du må ha relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå.

Noen bransjer og stillingskategorier er så små at tallene må tolkes. Fakta om hans sverre sjøvold. August 1957 i færder kommune. I juni 2020 ble. Pst håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet hjemmeside pst. Vil du jobbe i pst? Partiet ønsker en mer solid søkerliste. Du må ha relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Hensynet til psts tillit i samfunnet og omdømmet må gå først, sier. Dagen etter iverksatte spesialenheten for politisaker en bred. Benedicte bjørnland (53) er utnevnt til ny politidirektør og slutter som sjef i politiets sikkerhetstjeneste (pst). Av arve sigmundstad publisert dato 20. 12. 2018 12:05 redigert. Lønnen skal være den samme som det hun får nå, ifølge sluttpakken som vg nett har fått tilgang til. Tre menn og tre kvinner vil bli ny leder for politiets sikerhetstjeneste (pst). Årsaken er blant annet at «forholdet ikke gjelder sjøvolds jobb som sjef for pst». Etter vgs avsløring av. Hans sverre sjøvold er i dag politimester i oslo (foto: 12. 03. 2019 /. I tillegg har pst ansatte lokalt i landet. Kontaktinformasjonen til disse og hvor de holder til finner du her. Fredag ble dagen for de store endringer i ledelsen av justissektoren.

    NAVs justismord og tretusen feil dommer mot de mest utsatte gruppene. Hvem er kriminell

Pst Sjef Lønn, NAVs justismord og tretusen feil dommer mot de mest utsatte gruppene. Hvem er kriminell, 6 MB, 04:22, 628, Roger Hegerland, 2019-11-03T10:52:16.000000Z, 4, Her er Faremos krav til ny PST-sjef – VG, www.vg.no, 834 x 400, jpeg, Den øverste ledelsen i politiets sikkerhetstjeneste består av sjefen for pst, assisterende sjef, sju avdelingsdirektører og en kommunikasjonsdirektør. De leder hele psts. I tillegg fikk han 182. 105 kroner i andre. Ifølge statistisk sentralbyrå har en butikksjef (butikkavdelingssjef) en lønn på ca kr 464 000 i gjennomsnitt. , 20, pst-sjef-lonn, Kostolac Update

Her er Faremos krav til ny PST-sjef – VG
Her er Faremos krav til ny PST-sjef – VG
Kristiansen får sluttpakke - eller ny jobb
Her er Faremos krav til ny PST-sjef – VG
Her er Faremos krav til ny PST-sjef – VG
Her er Faremos krav til ny PST-sjef – VG
Her er Faremos krav til ny PST-sjef – VG
Her er Faremos krav til ny PST-sjef – VG
Etterretningstjenestene skal samarbeide for å sikre det offentlige
Her er Faremos krav til ny PST-sjef – VG
NPL - Ny justisminister, PST-sjef og politidirektør
PPT - Pensjonsreformen Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio PowerPoint
PPT - Pensjonsreformen Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio PowerPoint
Ap-topp ga hemmelig million-gavepakke til samesjef – VG
Bjørnland utnevnt til ny PST-sjef
Ville øke lønnen til Sjøvold - blankt avvist
NAVs justismord og tretusen feil dommer mot de mest utsatte gruppene. Hvem er kriminell
Erna må gå! Diskrimineringsminister Hanne Bjurstrøm ansvarlig for feil tolkning av loven i 2012.
BOB LAZAR AND UFO SECRETS Part 1 (Fact or Fiction) Mysteries with a History
Erna setter EU rekord i justismord. Ny riksadvokat Jørn Maurud er inhabil.